top of page

Miten sen teemme

Spiral Staircase
Liiketoimintalähtöisyys

Kokonaisketterässä liiketoiminta on aidosti ohjaajan paikalla ja priorisoi liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä arvopaketteja ja seuraa hyötyjen toteutumista.

Kokonaisuuden hallinta

Sen lisäksi että tehdään hyviä palasia pitää varmistaa, että ne sopivat yhteen ja kokonaisuudesta rakentuu toimiva. Sekä asiakkaiden, että liiketoiminnan näkökulmasta

Kokonaisvaltainen laatu

Kokonaisketterässä laatu on rakennettu sisään toimintatapaan, eikä erillinen prosessi. Laatua tarkastellaan palvelumuotoilun, arkkitehtuurin, tietototurvan, saavutettavuuden ja tavoitettavuuden näkökulmasta.

Tiedon avulla johtaminen

Jokaisella arvopaketilla on mittarit ja tavoitteet. Osana hyötyjen johtamista tavoitteiden toteutumista seurataan ja siitä koituva oppiminen hyödynnetään päätöksissä.

Systemaattinen yhteistyö

Poikkitieteellinen ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on onnistumisen kannalta kriittistä. Kokonaisketterässä on systemaattiset ja käytännölliset tavat varmistaa yhteistyön toimivuus.

bottom of page