CASE VRK – Hankkeista hyötyjen johtamiseen Kokonaisketterän toiminnan avulla

VRK hyödyntää kokonaisketterää mallia oman kehitystyönsä johtamiseen. Keskiössä on portfolionhallinta, jonka avulla kaikki tekeminen linkitetään organisaation keskeisiin tavoitteisiin ja luodaan eheä ketju aina tehtävätasolle asti. Ajurina VRK:n muutoksessa on ollut siirtyminen ketterästä ominaisuuksien tuottamisesta tavoitteiden saavuttamiseen ja hyötyjen johtamiseen. Kattavuus VRK:n kehitystyöstä on yli 80 %:ia. Myös laatuajattelu (tietoturva/suoja, palvelumuotoilu, arkkitehtuuri) on vahvasti integroitu osaksi toimintamallia.

Lue lisää! 

CASE HUS ERP: Puolita kaikki – käytännön tuloksia Kokonaisketterällä

HUS hyödyntää Kokonaisketterää toimittajahallintaa ERP-järjestelmänsä yhteydessä. Koko putken päästä päähän visualisointi, liiketoimintalähtöinen priorisointi, selkeät valmiin määritelmä ja keskeneräisen työn rajoittaminen ovat auttaneet puolittamaan kustannukset ja läpimenoajat. Samalla liiketoiminnan tyytyväisyys on noussut. Ympäristönä on ollut monimutkainen monitoimittajaympäristö, joka on maantieteellisesti hajautunut. Tämän kaltaisissa ympäristöissä toimintamallin merkitys korostuu.

Lue lisää! 

CASE Mtech- Ketterästä Kokonaisketterään

Mtech kehitti kykyään tuottaa asiakasarvoa siirtymällä ketterästä kehittämisestä kokonaisketterään. Uusina elementteinä toimintatapaan tulivat yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävä portfoliohallinta, konseptointi,arkkitehtuuri,  ketterä suunnittelu ja tuoteomistajien valmentaminen. Tämä mahdollista yhteistyön syventämisen ja asiakkaiden tukemisen kokonaisvaltaisesti omassa kehitystyön johtamisessaan.

Lue lisää!