CASE VRK – Hankkeista hyötyjen johtamiseen Kokonaisketterän toiminnan avulla

VRK hyödyntää kokonaisketterää mallia oman kehitystyönsä johtamiseen. Keskiössä on portfolionhallinta, jonka avulla kaikki tekeminen linkitetään organisaation keskeisiin tavoitteisiin ja luodaan eheä ketju aina tehtävätasolle asti. Ajurina VRK:n muutoksessa on ollut siirtyminen ketterästä ominaisuuksien tuottamisesta tavoitteiden saavuttamiseen ja hyötyjen johtamiseen. Kattavuus VRK:n kehitystyöstä on yli 80 %:ia. Myös laatuajattelu (tietoturva/suoja, palvelumuotoilu, arkkitehtuuri) on vahvasti integroitu osaksi toimintamallia.

Lue lisää! 

CASE HUS ERP: Puolita kaikki – käytännön tuloksia Kokonaisketterällä

HUS hyödyntää Kokonaisketterää toimittajahallintaa ERP-järjestelmänsä yhteydessä. Koko putken päästä päähän visualisointi, liiketoimintalähtöinen priorisointi, selkeät valmiin määritelmä ja keskeneräisen työn rajoittaminen ovat auttaneet puolittamaan kustannukset ja läpimenoajat. Samalla liiketoiminnan tyytyväisyys on noussut. Ympäristönä on ollut monimutkainen monitoimittajaympäristö, joka on maantieteellisesti hajautunut. Tämän kaltaisissa ympäristöissä toimintamallin merkitys korostuu.

Lue lisää! 

CASE Mtech- Ketterästä Kokonaisketterään

Mtech kehitti kykyään tuottaa asiakasarvoa siirtymällä ketterästä kehittämisestä kokonaisketterään. Uusina elementteinä toimintatapaan tulivat yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävä portfoliohallinta, konseptointi,arkkitehtuuri,  ketterä suunnittelu ja tuoteomistajien valmentaminen. Tämä mahdollista yhteistyön syventämisen ja asiakkaiden tukemisen kokonaisvaltaisesti omassa kehitystyön johtamisessaan.

Lue lisää! 

CASE Tietokeskus

Tietokeskus hyödyntää Kokonaisketterää mallia verkkokauppaliiketoimintojensa kehittämisessä. Portfolionhallinta toimii eri sidosryhmien tarpeiden kokoajana. Kehityideat ja tarpeet kerätään hallitusti, priorisoidaan ja viedään kehitykseen kokonaiskuva säilyttäen. Järjestelmällisesti laadittujen menestyskriteerien avulla saadaan dataa johtamisen työkaluksi.

Kokonaisketterän avulla maantieteellisesti hajautetun, kovaa kasvua hakevan Tietokeskuksen verkkokaupan nykytila saatiin kartoitettua. Ketterän Arkkitehtuurin avulla verkkokaupan kehitys vastaa nopeasti ja kyvykkäästi liiketoiminnan tarpeisiin. Uusia kyvykkyyksiä tuotetaan jatkuvan parantamisen ja kokeilujen mallilla tuottaen arvokkaita optioita (mm. DevOps kyvykkyys), jotka voidaan ottaa kustannustehokkaasti käyttöön oikea-aikaisesti.

Ketterä Konseptointi tuottaa Tietokeskukselle innovatiivisia kokeiluja, jotka perustuvat asiakasymmärykseen ja joiden tuloksia seurataan ja mitataan. Portfolionhallinta varmistaa, että kokeiluista syntyy oppimista, jota voidaan hyödyntää verkkokauppaliiketoiminnan jatkokehityksessä.

Tietokeskuksen verkkokaupan kehitystiimiä valmennetaan Kokonaisketteräksi Huipputiimiksi, joka on autonominen, adaptiivinen ja kyvykäs viemään kokeiluja ja Arvopaketteja konseptoinnista tuotantoon asti erittäin lyhyillä läpimenoajoilla.

CASE VTT

VTT on hyödyntänyt kokonaisketterää mallia sisäisessä kehitystyössää Triari OY:n tukemana. Pilotti kohteena on ollut tutkimusprojekti prosesssin kehittäminen. Kyseessä on laaja ja moniulottoinenen kokonaisuus, jolla on suuri määrä sidosryhmiä. Kokonaisketterän toimintamallin avulla on haettu systemaattista lähestymistapaa, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja ohjattavuutta hankkeseen.
Pilotin aikana hankkeen toimintaa on saatu kehitettyä kokonaisketterän mallin avulla siten, että:
  • Hankkeen tekeminen on läpinäkyvää sidosrymille
  • Hankkeen tekemistä voidaan ohjata tavoitteiden kautta
  • Tekeminen on systemaattista ja toimivaa
  • Sisältö työstetään poikkititeellisen sisälttiimin avulla, joka syöttää toteutusta
Vastaavaa lähestymistapaa ollaan laajentamassa sisäisen kehityksen portfoliohallintaan ja muihin hankkeisiin pilotin kokemusten pohjalta.